Mag. Thomas Alois Maria Czwerinka Sporgasse 7, 8010 Graz Graz PsychotherapeutIn in Ausbildung unter Supervision

Tel. 0650 6929171 thomas.czerwinka@gmx.at

Mag. Thomas Alois Maria Czwerinka Sporgasse 7, 8010 Graz Graz PsychotherapeutIn in Ausbildung unter Supervision